Pomoc Koszyk

Gwarancja i zwroty

Kupującemu jako konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez osobiste złożenie lub wysłanie listem poleconym odpowiedniego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot sprzedanego towaru następuje na koszt Kupującego. Sklep poświadcza na piśmie zwrot towaru i zwraca zapłatę, jeżeli została już dokonana.

Odstąpienie od umowy nie dotyczy sytuacji, w których:

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: polska@formor.com lub listem poleconym na adres: FORMOR International Polska, ul. Leśna 84, 05-119 Józefów.

Kontynuuj zakupyTwój koszyk jest obecnie pusty!